Klachtenregeling

Ons team is iedere dag beschikbaar voor korte vragen voor de les begint om 8.30 uur. Voor gebeurtenissen met een leerling (bv. pesten, huiswerk, strafwerk) vragen wij u een afspraak na schooltijd te maken met de groepsleerkracht. Komt u met de leerkracht niet tot een oplossing dan is het mogelijk een gesprek aan te vragen met de leerkracht, de directeur en of de IB'er. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht te melden bij het LKC, bij onze interne contactpersonen of bij een extern contactpersoon. De eerste stap is altijd overleg met de eigen leerkracht. 

Heeft u een klacht geuit bij de leerkracht, dan wordt dit ook besproken met de directie en afhankelijk van de klacht wordt deze opgenomen in de teamvergadering. Ook wordt er een mededeling gedaan aan de MR (het adviesorgaan voor de ouders). Voelt u zich onverhoopt niet gehoord of vinden we geen oplossing voor uw probleem, dan kunt u terecht bij Talent Primair. 

Landelijke Klachten Commissie 

Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. Meer informatie en de officiële procedure voor de Klachtenregeling en het klachtenschema kunt u terecht op de Talent Primair website - Klachten

LKC Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590

Intern Contact persoon

De kinderen en ook u als ouder kunnen de behoefte hebben om met iemand van de school in vertrouwen te spreken. Wij hebben daarvoor twee contactpersonen binnen onze school: Mendel Zaal en Tom Gehring. Zij zijn gespecialiseerd om u de route naar een mogelijke oplossing te wijzen.

Extern Contact persoon

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De evp is geheimhoudingsplichtig. De evp bij ons op school zijn Harry Kelderman en Marjon van Heggelen. Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij CED-Groep. Ze zijn bereikbaar via:

Email: evp@cedgroep.nl Tel: (010)407 15 99 Website: www.cedgroep.nl Postadres: CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam