Kleuteruniversiteit

De jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de klas. Bij de jongste kleuters (4 jarigen) ligt de nadruk vooral op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt dan vooral nog door spelen. Dit vindt o.a. plaats in de 'hoeken': bouwhoek, poppenhoek, lees- schrijfhoek, enz. Dit 'leren' gaat bij de oudste kleuters (5/6 - jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalvorming, omdat dit, in het algemeen, de basis is voor het leren. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de waarneming, het zelfstandig worden, de grove en fijne motoriek en de verschillende vormen van creativiteit.

Kleuteruniversiteit

Kleuteruniversiteit is een methode die gemaakt is voor en door kleuterjuffen. De thema`s van Kleuteruniversiteit zijn gebaseerd op bekende prentenboeken. Alle thema`s die zijn ontwikkeld sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs. Elk thema duurt ongeveer 3 weken en bestaat uit taalactiviteiten, rekenactiviteiten, knutselactiviteiten, bewegingsactiviteiten, dans- en muzieklessen, natuur en techniek, samenleving en maatschappij, voorbereidende schrijflessen en wereldoriëntatie.

De start van elk thema wordt gezamenlijk gedaan. Na de startactiviteit wordt er veel gewerkt in de kleine kring. In de kleine kring wordt er gekeken naar groep 1 en 2 maar ook naar de ontwikkeling van uw kind. Het zou dus zomaar kunnen dat uw kind in groep 1 al meedoet met de activiteiten van groep 2. Maar ook als uw kind extra oefening nodig heeft dan wordt hieraan gewerkt in de kleine kring. Ook de speel-werkles (Het zelfstandig werken met o.a. het takenblad) sluit aan bij het betreffende thema. Hierdoor krijgen de activiteiten meer betekenis en zijn deze zinvoller.