Dit is de Linde!

Basiswaarden

Onze school hanteert basiswaarden die tevens gebaseerd zijn op de identiteit van de openbare scholen en passen bij een democratische rechtsstaat en een veilige school.

 • Vrijheid van meningsuiting
 • Gelijkwaardigheid
 • Begrip voor anderen
 • Verdraagzaamheid
 • Autonomie

Missie

We stimuleren creatief denkvermogen zodat onze leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen, wat in toenemende mate leidt tot het zelfstandig kunnen oplossen van vragen. Zo verwerven kinderen functionele kennis en vaardigheden. Met plezier naar school gaan daar draait het om bij De Linde. Dit zorgt er voor dat kinderen de aangeboden lesstof spelenderwijs oppakken.

Deze missie is niet statisch maar een dagelijkse doelstelling voor ons team. Zo spelen we in op maatschappelijke onderwerpen, vaak uit het jeugdjournaal, maar ook plaatselijke ontwikkelingen krijgen aandacht.

We gebruiken aantrekkelijke materialen wat het leren al plezierig maakt. Met de Kanjer- en Theater lessen werken we aan de persoonlijke vorming binnen de sociale context van de school. De lessen in Mediawijsheid leren de kinderen omgaan met voor- en nadelen van het internet. Kennis en sociale vaardigheid gaan bij ons hand in hand.

Visie

Onze toekomstvisie is sterk verbonden met die van onze overkoepelende stichting Talent Primair. Samen met de 22 basisscholen op 25 locaties in de regio. Talent Primair gaat voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst en innoveren mee met de tijdgeest. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in Loosdrecht. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Wij zijn een openbare school waar iedereen zich zelf mag zijn en daar zijn we trots op

 • Modern basisonderwijs
 • Tevreden kinderen en ouders
 • Goede leeropbrengsten
 • Aandacht voor conceptueel denken
 • Brede patroonherkenning
 • Klaar voor de complexe toekomst