Ouderraad

De ouderraad van De Linde bestaat uit een groep enthousiaste ouders die graag een bijdrage wil leveren aan een leuk, gezellig en leerzaam klimaat op school. De ouderraad vergadert vier keer per jaar en heeft zo nodig, buiten de vergaderingen om overleg met directie of medezeggenschapsraad. Vanuit de ouderraad worden commissies gevormd die samen met een of twee leerkrachten een activiteit uitwerken. Tijdens de ouderraad vergaderingen wordt de voortgang van activiteiten besproken, activiteiten achteraf geëvalueerd en worden ideeën geopperd. De activiteiten worden in het begin van het schooljaar gepland in overleg met directie en team en worden vastgelegd in een activiteitenplan. 

Onze ouderraad verricht hand- en spandiensten ter ondersteuning van de schoolorganisatie. Zo organiseert de OR samen met het team diverse festiviteiten, sportevenementen en geeft ondersteuning bij excursies,schoolreisje en projecten.

Wilt u meer informatie over de ouderraad, neem dat gerust contact op met: Dorine Vaasen (telefoon: 06-53300516).