Plusklas

Leerlingen uit groep 4 tot en met 8, die in de klas laten zien dat zij extra uitdagingen kunnen gebruiken mogen deelnemen aan de plusklas. Eens per week komen zij een uur bij elkaar, onder begeleiding van een vaste leerkracht.

In de plusklas zijn de leerlingen nu eens niet de besten van de klas die steeds door andere leerlingen om hulp worden gevraagd, maar werken zij met elkaar aan moeilijke onderdelen waar ze goed over na moeten denken. Op deze manier leren de kinderen dingen die voor andere leerlingen al vanzelfsprekend zijn: doorzetten als iets moeilijk is, en hulp vragen als je ergens niet uit komt.

De kinderen doen bijvoorbeeld een eigen onderzoek, waarbij ze ook een interview met iemand moeten houden; werken aan keuzeopdrachten bij projecten over de jungle of de gouden eeuw (groep 4/5) en projecten over het oude Griekenland of klimaten (groep 6/7/8). De bovenbouw presenteert hun activiteiten altijd aan de andere leerlingen van de plusklas, door middel van zelfgemaakte PowerPoint, zelfgemaakte bordspellen of andere creatieve uitingen. Ook is er elke week ruimte voor een denkspel of een moeilijk raadsel.

De plusklas is er uitdrukkelijk niet voor alle kinderen die goede resultaten in de klas halen. De kinderen moeten in de klas ook laten zien naast het extra werk in de groep nog meer uitdagingen nodig te hebben. Plaatsing in en uit de plusklas gaat altijd in overleg met ouders en groepsleerkracht. We blijven de plusklas steeds verder ontwikkelen, zodat het onderwijs voor deze leerlingen (het leren leren) uitdagend blijft.