Zelfstandig werken

Op De Linde hanteren wij een systeem van zelfstandig werken. De inhoud hiervan is vastgelegd in een protocol:

Kinderen kunnen zelf plannen en werkjes kiezen die in de klas aanwezig zijn. Ze zijn zelf verantwoordelijk dat het werk afkomt en tekenen dat af op een lijst. Veel werk kan door de kinderen zelf worden gecorrigeerd. Het grote voordeel is dat de kinderen naast de basisstof (methodes) en de bijbehorende instructies steeds verder kunnen werken. Ook is het fijn dat ze dingen kunnen kiezen die ze leuk of nuttig vinden om te doen. In iedere groep zijn allerlei leuke en leerzame materialen aanwezig.

Door het plaatsen van het blokje ‘zelfstandig werken’, geven de kinderen aan of zij wel of niet gestoord willen worden door de anderen en/of ze een vraag hebben aan de leerkracht. Op geregelde tijden maakt de leerkracht een ronde door de klas om hulp te bieden waar dat nodig is. 

De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken tijd om kinderen die extra instructie nodig hebben aan de instructietafel te helpen. Door het stoplicht op rood te zetten (of bij de kleuters: juf doet de ketting om) weten de kinderen dat ze de leerkracht niet mogen storen. 

Wat gebeurt er zoal aan de instructietafel?

  • verlengde (extra) instructie
  • werkbespreking met kinderen
  • toetsen van individuele kinderen
  • begeleide inoefening