Welkom bij OBS de Linde!

Onze fijne basisschool in Nieuw-Loosdrecht onderschrijft de doelstellingen van het openbaar basisonderwijs. De basisschool is een ontmoetingsplaats met andere kinderen, spelenderwijs en lerenderwijs. Dat kunnen kinderen zijn uit een ander milieu, een andere cultuur, of met een andere politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Niet apart, maar samen!

Vanuit ons pedagogisch handelen leren wij uw kind om te gaan met de wereld om zich heen in al haar facetten. Zo kan ieder kind een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen en zich individueel ontwikkelen.

Onze basisschool is een officiële 'Gezonde School '. Onze leerlingen krijgen o.a. dagelijks groente en fruit, extra beweging op ons schoolplein en buitenlessen.

welkom bij basisschool de Linde

Welkom bij OBS de Linde